I etterkant av lynnedslaget i august er det flere beboere som har klaget til Styret over at callinganlegget og svarapparatene ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Det har vært gjort flere forsøk på utbedring, men fortsatt er ikke alt i orden.

For å få en fullstendig oversikt over omfanget, ber vi om tilbakemelding fra alle beboerne på vedlagte svarskjema. Vi har et behov for å kartlegge hele anlegget og ønsker detaljer rundt absolutt alle typer feil og mangler som dere måtte erfare.

Fyll ut slippen du har fått i postkassen din, eller fyll ut feltene nedenfor og returner til styret innen 30.11.2020.

Utfylt papirslipp legges i postkassen til styreleder Øyvind Rutledal i A. Utfylt epost sendes: styret.grefsenlyst@borettslag.net

Navn: …………………………………………………………

Leilighetsnr./adresse: …………………………………………………………

Mobilnummer: …………………………………………………………


_ Vi opplever ingen feil på vårt calling/svarapparat.

_ Vi opplever følgende feil og mangler ved vårt calling/svarapparat:……………………………………………………………………………………………………….