Styret håper og forventer at alle beboere i Grefsenlyst Borettslag tar sine egne forholdsregler og følger myndighetenes råd for å unngå smitte og spredning av Koronaviruset. Søk informasjon på www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Styret kan orientere om at vi har iverksatt følgende tiltak:

  • Alle styremøter, fysiske befaringer og prosjekter er midlertidig stanset. I stedet avholdes møtene på tlf. eller digitalt.
  • Vi følger tett opp vår bankforbindelse for å få redusert lånerenten på felleslånet. De som har behov for å inngå særskilt avtale om utsatt innbetaling av felleskostnader i en periode, må henvende seg til BBL Finans via post@bblfinans.as  eller på tlf. 75 40 36 00.
    Utsettelse på lånedelen av felleskostnadene kan ikke innvilges da lånet er et felleslån.
  • Vaktmester og styret vil unngå unødig personlig kontakt med beboere. Vi er imidlertid tilgjengelig på telefon og mail.
  • Vi har økt frekvensen på renhold av fellesområder og har et ekstra fokus på områder som typisk er mye i bruk, f.eks. håndløpere, dørhåndtak og heiser.
  • Generalforsamlingen er utsatt på ubestemt tid.
  • Vårens dugnad blir ikke gjennomført.
  • Barnehagens uteområder er stengt for alle andre barn etter barnehagens åpningstid.
  • Vi anbefaler beboere som er i karantene om å benytte seg av applikasjonen som heter «nabohjelp». Der kan dere be naboer om bistand til f.eks. å handle eller få utført andre små ærend.

VIS HENSYN OG TA VARE PÅ HVERANDRE!

 

Styret