Styret antydet i vår at vi ville forsøke å avholde en ekstraordinær Generalforsamling for å diskutere innkomne forslag fra beboerne.

Siden den gang har Koronasituasjonen blitt mer uoversiktlig, og Styret har derfor besluttet at vi av smittevernhensyn, ikke ønsker å gjennomføre en Generalforsamling i høst.

Vi beklager selvfølgelig dette, men synes smittevernet må komme i første rekke.

De forslagene som har kommet inn samt eventuelle nye forslag, tar vi sikte på å behandle på ordinær Generalforsamling til våren. Informasjon med detaljer om dette kommer senere.

 

Styret
14.09.20