Alle oppgangene ble malt i 2020. For å sluttføre dette prosjektet vil det bli malt etasjenummer på veggene i alle etasjer. Dette arbeidet vil starte lørdag 6. mars. Arbeidet utføres av https://skiltmalergundersen.no/ og fargene på tallene blir lik kontrastfargen i den respektive oppgangen. Bildet viser et eksempel på hvordan det vil bli.