Tradisjonen tro var det igjen duket for en klassisk maiaktivitet; dugnad! Som vanlig møtte både stor og liten opp for å gjøre en flott innsats.

Det ble raket, luket, kostet, børstet, spylt, vasket, plantet, tømt, ryddet, renset, flyttet og løftet.

Til slutt ble det grilling, latter, gode samtaler og kanskje nytt bekjentskap?!Styret ønsker å takke alle for fremragende innsats for fellesskapet!