USBL har ved en feiltakelse sendt ut inkassovarsel og/eller purring på eiendomsskatt. Dette kan sees bort ifra.

Alle berørte beboere får ny faktura fra USBL.