Mange har sikkert lagt merke til at en rekke av lampene langs gangstiene, spesielt ved A og B blokkene ikke lyser. Det skyldes en trolig en jordfeil, det drives feilsøking og vi håper at det vil være reparert neste uke.