Mange er spente på, og klare til å få montert ladestasjoner. Hoel Elektro har hatt noe kapasitetsproblemer, men lover igangsetting i uke 45, og ferdigstillelse i uke 48.

Detaljert plan kommer i uke 39, og denne blir publisert i ny sak på Grefsenlyst.no