I h.h.t. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Grefsenlyst borettslag vil bli avholdt 23.05.23.

Frist for innmelding av saker er 3. mars. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker

som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen.

For å sikre effektiv og god behandling av innkomne saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling.

  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.

Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlingen.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig på e-post til: styret.grefsenlyst@borettslag.net eller leveres i postkassen til styreleder Øyvind Rutledal i 14 A innen 3. mars.

Egen innkalling til generalforsamlingen med angivelse av tidspunkt og møtested vil bli sendt ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

10.02.2023

Med vennlig hilsen

Styret