Styret jobber med å se på om og hvordan vi kan utvide sykkelparkeringen her på Grefsenlyst. I dag har sykkelboden plass til 51 sykler. Vi lurer på hva behovet er. Vi kommer i løpet av en dag eller to til å sende ut en epost hvor vi ber om at hver leilighet melder inn sitt behov for sykkelparkering. (Det gjelder selv om du har en plass i sykkelboden i dag).