Sykkelboden, ble som varslet ryddet 1. juni, og sykler som ikke var merket med 2023 er nå flyttet til garasjen (på en plass rett innenfor porten). Med dette fikk vi frigjort flere plasser som nå er ledig for bruk. Syklene som ble fjernet fra sykkelboden vil stå i garasjen frem til søndag 25. juni, etter det gis de bort til Fretex for gjenbruk.

Det betyr at du rekker å hente sykkelen din om du bare hadde glemt å merke den.