Kjære Grefsenlyst beboere! Vi ber om det ikke kastes sigarettsneiper ut fra verandaer. Røykes det, så benytt askebeger! Det er uheldig for barn at det ligger sneiper i gresset og i tillegg er det brannfarlig.