Kjære nabo! 

Vi ønsker på denne måten å informere om at det planlagte rehabiliteringsarbeidet i Sameiet Grefsen Terrassehus starter førstkommende torsdag, 30. september 2021.

I første omgang vil det kun bli rigging av noen arbeidsbrakker, og arbeid med å lage midlertidige parkeringsplasser på sameiets grunn som skal på plass.

Det mer krevende arbeidet, som i perioder kan medføre noe støy på dagtid, vil etter planen komme i gang fra midten av oktober, og vare i  ca. 18 måneder.

Mesteparten av det videre arbeidet vil foregå på bakkenivå under blokkene i sameiets garasjeanlegg hvor det ikke vil være mulig å bruke store/tunge anleggsmaskiner, noe som igjen bidrar til at konsekvensene for våre naboer og beboere blir minst mulig.

Vi beklager de ulemper dette arbeidet vil kunne medføre, og håper på forståelse for at en rehabilitering av bygningene fra begynnelsen av 1970 tallet nå er nødvendig.

Eventuelle henvendelser kan sendes på mail til styrekontor@grefsenterrassehus.no.

Vennlig hilsen

Styret i Sameiet Grefsen Terrassehus.