2022 ble et år som etter hvert gikk over i normalen, i hvert fall sammenlignet med Koronaårene 2020 og 2021.
Restriksjonene ble i stor grad opphevet, men mange har nok videreført en del av anbefalingene om avstand og håndhygiene, noe som vel er greit uansett med tanke på nye virus som kommer.

I år kunne vi endelig avholde Generalforsamlingen med fysisk oppmøte. Det setter vi stor pris på. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at beboermøtet som ble avholdt i etterkant av det formelle møtet var nyttig, og dette er noe vi kommer til å fortsette med.

Styret har i år avholdt noen styremøter digitalt, men de fleste ble etter hvert fysiske møter. Erfaringsmessig får vi bedre diskusjoner når vi møtes ansikt til ansikt.
Saker som oppstår mellom styremøtene, løser vi i hovedsak via telefon og e-post for å unngå for lang responstid på henvendelser til styret.

Vi gjennomgår jevnlig leverandøravtaler for å utfordre dem på pris og kvalitet. Nå er renten på vei opp igjen, men vi holder jevnlig kontakt med banken for å sikre oss best mulig rente til enhver tid.

Avtalen vi hadde med Telenor om TV og internett går ut nå i desember, og styret har brukt mye tid på å finne nye og bedre løsninger for beboerne. Det mener vi at vi har klart, og i tillegg har vi fått forhandlet ned prisen i den nye avtalen som vi har inngått med Telenor. Ny TV-boks og bredbåndutstyr blir byttet våren 2023.

Styret har behandlet mange ulike saker også dette året.
Vi legger alltid en liten status ut på www.grefsenlyst.no etter hvert styremøte,
og sender en epost om sakene til alle som har lagt inn sin epostadresse på «Min Side hos USBL». Vi i styret oppfordrer alle til å legge inn en e-postadresse der, og å holde
denne adressen oppdatert ved endringer.

Strømprisene varierer mye og det har ført til at vi har måttet endre prisen på lading av elbiler. Målet er at borettslagets kostnader til strøm til lading, skal dekkes av brukerne, og det har vi lyktes med. Med den forbedrede strømstøtteordningen kunne vi sette ned ladeprisen igjen mot slutten av året.
Endrer prisnivået seg på nytt, vil ytterligere endringer legges inn med forutgående varsling som før.

Sykkelboden har for liten kapasitet nå som stadig flere bruker sykkel. Vi utreder derfor muligheten for å utvide sykkelboden i h.h.t. vedtaket fra generalforsamlingen.
Med bakgrunn i tidligere vedtak på generalforsamling, arbeider vi også med en oppgradering av uteområdene.
Begge disse sakene vil bli fremmet for generalforsamlingen til våren.

De høye strømprisene har gjort at vi har fått mer fokus på tiltak for å redusere strømforbruket. Vi har undersøkt muligheten for å montere solceller på takene. Ettersom Grefsenlyst brl. i hovedsak bare bruker strøm til lys i fellesområdene og drift av heiser og ventilasjonsanlegg, vil det ikke være lønnsomt for oss å gjøre en slik investering nå.

I august avholdt vi sommerfest med mange feststemte deltagere! Styret fikk i etterkant av festen mange svært positive kommentarer som også uttrykte håp om at dette kunne gjentas.

Vi vil fortsatt oppfordre alle til å følge med på hvem de slipper inn i anlegget og ikke la noen «henge på» som man ikke kjenner. Spør hvem de skal besøke! Dette er for alles sikkerhet.

Tenk brannsikkerhet når det nå går mot jul og følg nøye med på brennende stearinlys og andre brannkilder!

Vi takker beboerne for godt samarbeid og mange gode innspill i året som nå nærmer seg slutten og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Hilsen styret i Grefsenlyst brl.