Et nytt år går mot slutten og vi ønsker med dette julebrevet å oppsummere noe av det vi har jobbet med i 2023.

Styret gjennomgår jevnlig leverandøravtaler med sikte på å få best mulig pris på varer og tjenester vi kjøper. De to siste årene har renten på felleslånet økt mye som resultat av renteøkningene fra Norges Bank, og det påvirker mange av oss. Renten er nå kanskje i ferd med å flate ut og vi holder jevnlig kontakt med bankene for å sikre oss best mulig rente til enhver tid.

I november avholdt vi en anbudsrunde på bygningsforsikringen og resultatet ble at vi valgte Tryg denne gangen fordi de reduserte premien med rundt kr 65 000 i forhold til tilbudet fra tidligere selskap!

Styret har behandlet mange ulike saker også dette året. Vi legger alltid en liten status ut på www.grefsenlyst.no etter hvert styremøte, og sender en epost om sakene til alle som har lagt inn sin epostadresse på «Min Side» hos USBL. Vi oppfordrer alle til å legge inn en e-postadresse der, og å holde denne adressen oppdatert ved endringer.

Strømprisene varierer mye og det har ført til at vi har måttet justere prisen på lading av elbiler. Vi kommer fremover til å justere ladeprisene to ganger i året; 1. januar og 1. juli. På denne måten blir belastningen for lading rimelig korrekt. Målet er at borettslagets kostnader til strøm og vedlikehold av ladeanlegget skal dekkes av brukerne, og det har vi lyktes med hittil.

Styret fremmet en sak for generalforsamlingen om å utvide sykkelboden.
Forslaget skulle vært fremmet med krav om 2/3 flertall noe som dessverre ikke ble gjort. Derfor vil vi fremme saken på nytt til våren 2024 for å sikre korrekt beslutning i saken. Investeringen i ny sykkelbod er stor og vi må sikre oss at grunnlaget for den er best mulig fundert.

Nødvendig vedlikeholdsarbeid i garasjeanlegget er under prosjektering og der vil vi etablere hulkilløsninger for å forebygge betongskader som følge av vann. Arbeidet vil trolig gjennomføres vinteren 2024.

Generalforsamlingen ble avholdt i mai med flere saker som skapte betydelig engasjement! Styret oppfordrer alle til å møte på generalforsamlingene og det etterfølgende beboermøtet for å få best mulig innblikk i borettslagets drift, og en bonus er at man i tillegg blir kjent med flere naboer.
Generalforsamling 2024 er satt til tirsdag 19. mars klokken 18:00 i Sameiestuen i Grefsenkollveien 12 som vanlig.

Deltagelsen på dugnadene på Grefsenlyst har alltid vært god og vi får utført mye nødvendig arbeid i tillegg til at vi styrker bomiljøet ved at flere blir kjent med hverandre.

I august avholdt vi igjen sommerfest med mange feststemte deltagere! Styret fikk i etterkant av festen mange svært positive kommentarer som også uttrykte håp om at arrangementet kan bli en tradisjon.
I 2024 har borettslaget 15 års jubileum så vi satser på nok en festfylt aften 23. august! Sett av datoen allerede nå.

Vi vil fortsatt oppfordre alle til å følge med på hvem de slipper inn i anlegget og ikke la noen «henge på» som man ikke kjenner.
Spør hvem de skal besøke! Dette er for alles sikkerhet.

Tenk brannsikkerhet når det nå går mot jul og følg nøye med på brennende stearinlys og andre brannkilder!

Vi takker beboerne for godt samarbeid og mange gode innspill i året som nå nærmer seg slutten og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Hilsen styret i Grefsenlyst brl.