Med bakgrunn i den pågående koronapandemien vil det som tidligere nevnt, ikke la seg gjøre å avholde regulær generalforsamling denne våren.

Etter råd fra vår forretningsfører, USBL, velger Styret å avholde generalforsamlingen digitalt. Det vil kun være de obligatoriske sakene som skal behandles, som valg av protokollvitne, godkjenning av innkalling, godkjenning av saksliste, godkjenning av regnskap og årsmelding fra styret, godkjenning av styrehonorar og valg av styremedlemmer.

For å kunne delta i den digitale generalforsamlingen, må det opprettes en profil på Min side på usbl.no innen 27.04.20. Noen har kanskje allerede gjort dette. Gå likevel inn på siden for å sjekke at tlf.nr. og e-postadresse er korrekte, da det først og fremst er via disse kanalene informasjon om generalforsamlingen vil komme.

Hva er digitalt årsmøte?
Et digitalt årsmøte er ikke et videomøte eller telefonmøte hvor beboerne møtes i
samtid. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på Min side, hvor hver beboer gjør sin avstemming på sakene som ligger der. Det kan sammenlignes med å logge seg inn på Skatteetaten/Altinn og levere selvangivelsen, hvor hver person er identifisert og unik.

Når får jeg tilgang til det digitale årsmøtet?
Styret setter opp det digitale møtet sammen med USBL. Vi tar sikte på å avholde den digitale generalforsamlingen i siste halvdel av mai.
Det vil bli sendt e-post/sms når møtet er klart på Min side. Det vil da også bli gitt veiledning om hvordan du skal gå gjennom sakene og avgi stemme.

Hva med dem som ikke bruker digitale medier?
Legg en melding i postkassen til Mads Skotheimsvik eller Øyvind Rutledal innen 27.04.20.
dersom du ikke bruker digitale medier som PC, smarttelefon eller nettbrett.
Vi kommer tilbake med veiledning om hvordan avstemmingen skal gjennomføres.

Innkallingen til generalforsamlingen er allerede trykket, og den vil bli lagt i alles postkasser i god tid før generalforsamlingen skal avholdes. Merk at den oppgitte møtedatoen i innkallingen er feil og at sakslisten vil bli forkortet, se nest øverste avsnitt og siste avsnitt.

Styret tar sikte på å avholde en ekstraordinær generalforsamling i løpet av høsten 2020 i forhåpning om lettelser av restriksjonene om å være flere enn 5 samlet på en gang. I det møtet vil forslagene som kom inn til årets generalforsamling bli behandlet.

 

Med vennlig hilsen

Styret