Vi er glade for at det gjøres fartshemmende tiltak i Grefsenkollveien, og ønsker å bidra til at området vårt får et roligere trafikkbilde.

Derfor innhentes tilbud på oppmerking av 3x gangfelt med tilhørende skilting i felles kjørevei. Prosjektet er et resultat av tett samarbeid med Grefsenkollveien 12 og 16. Kostnadene deles således på 3. Selve plasseringen av gangfeltene gjøres på bakgrunn av befaring i området tidligere i september. Man observerte da fotgjengere som kom fra bussholdeplassene, samt gangtrafikk til og fra barnehagen i Grefsenkollveien 16.

Oppdatering kommer etter at priser og endelig løsning foreligger.