Styret har mottatt nabovarsel om oppføring av gapahuk, grillplass og lavvo-telt på adressen Grefsenkollveien 8D
(gult hus, tidligere barnepark som i dag disponeres av Speiderne).

Oppgitt formål med tiltaket er bruk for speiderne, samt overnattingsbesøk av andre speidere i Norge som er på besøk i Oslo.
Området vil også kunne være tilgjengelig for andre i nærområdet.

Styret ber om tilbakemelding fra beboere som har innsigelser til planen, på e-post til styret.grefsenlyst@borettslag.net
innen fredag 28. mai 2021.

Se skisse

Mvh

Styret