Nabovarsel etter plan- og bygningsloven §21-3

"Du har som nabo rett til å komme med merknader til byggeplanene inne 14 dager fra nabovarslet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet skal sende eventuelle merknader, med våre kommentarer til merknad, til kommunen sammen med byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på nytt."

Det varsles om rivning av eksisterende tomannsbolig, garasje og øvrige bygg i hagen, videre søkes det om bygging av ny tomannsbolig.

Sender dokumenter for mer informasjon ut i epost, har du ikke mottatt sjekk om eposten har havnet i spamfilteret eller om du ikke har en fungerende epostadresse på "min side" hos USBL.

Husk at klagefristen er 10.april 2023.