Vi vil med dette informere naboer om planlagt dugnadsarbeid på uteplassen utenfor speiderhuset i Grefsenkollveien 8D. 

Etter dialog med Plan- og Bygningsetaten har vi avklart følgende rammer for arbeidet: 

  • Lavvoen kan ikke reises på tomta, flyttes til en av våre hytter og platting under lavvo fjernes
  • Platting/leskur kan bestå med åpent tak (som nå), og bakvegger kan bygges
  • Lite vedskjul kan etableres i ende av platting/leskur
  • Utearealet kan opparbeides med grus, plen og flaggstang
  • Bålpanne i størrelse beregnet for villastrøk kan benyttes til bål/grillplass

Med disse avklaringene på plass ønsker vi å komme videre i arbeidet med å få et brukbart uteområde for våre speidere. I helgen planlegger vi derfor følgende arbeider:

  • Fjerning av unødvendig material, gamle belegningsplater, ugress mm
  • Snekkerarbeider: Bakvegger på platting og lite vedskjul
  • Grunnarbeid for grusing og plen, samt grunnarbeid for planting av hekk (hvis tid)
  • Malingsarbeider: Bakvegg og vedskjul (hvis været tillater)
  • Rydding av naturtomt før vinteren

Dugnaden gjennomføres lørdag 30.10.2021 kl. 10 – 16, og søndag 31.10 kl. 12 – 16.
Vi vil respektere helgefreden på søndag, og ikke bidra til unødvendig støy i nabolaget.

Med vennlig hilsen,

Cathrine Movold                                                          Steinar Nyløkken
Gruppeleder Kjelsåsspeiderne                                 Styreleder Speider og Barn