Styret har nylig mottatt nabovarsel fra Grefsenkollveien 8 C. De skal rive eksisterende garasje og bygge ny.

Styret har vurdert saken og vil ikke protestere mot tiltaket.

Vi informerer herved alle beboere. Skulle noen ha et annet syn enn styret, ber vi den enkelte om å selv fremme sitt personlige syn til firmapost@barbakke.no

Frist for å gi innsigelser er satt til onsdag 24. mars 2021.