Renten på felleslånet I OBOS-banken går opp til 4,90 % fra 17.07.23.  Rentedelen av felleskostnadene vil øke tilsvarende fra august.