Renten på felleslånet I OBOS-banken går opp til 5,3 % p.a. fra 13.10.23 Rentedelen av felleskostnadene vil øke tilsvarende fra oktober.