Renten på felleslånet I OBOS-banken går opp med 0,25%-poeng til 4,15 % fra 02.05.23.