Renten på felleslånet I OBOS-banken går opp til 5,15 % p.a. fra 08.09. Rentedelen av felleskostnadene vil øke tilsvarende fra august.