P-Service har sluttet å bruke de røde parkeringsbevisene. De produseres ikke lenger og skal fases ut.

Fra og med 1.oktober er det GULE parkeringsbevis som gjelder for Grefsenlyst Brl.

Alle leiligheter har fått utdelt 2 stk. nye GULE parkeringsbevis i sine postkasser. Dersom dere untaksvis har behov for flere, så ber vi om at dere låner av naboen.

Alle er selv ansvarlige for å makulere de gamle røde kortene.

Styret