"Styret har nå rutinemessig fått fylt opp gasstanken foran vintersesongen. Dette er gass som den enkelte som har gasspeis benytter seg av. Til informasjon har gassprisene økt sammenlignet med 2019. Prisen på gass p.t er kr. 14,60,- pr. kilo. Avregning for gassforbruket 2019 vil bli gjennomført og fakturert på nyåret (når styret får tilsendt måleravlesning etter årskontrollen som ble gjennomført i starten av desember).