Her er litt om hva vi i styret arbeider med for tiden.

  • Utvidet sykkelparkering. Vi har akkurat fått montert 11 plasser i garasjen til el-sykler, USBL har dekket ca. 60 % av kostnaden for stativene. I tillegg har vi søkt om, og fått midler fra USBL’s Bomiljøfond til et mulighetsstudie hvor vi ser på hvordan vi kan utvide/optimalisere dagens sykkelbod.
  • Vi har fått inn flere klager på ustabilt internett. Melding om hvordan henvende seg til Telenor, er nylig lagt i alles postkasser.
  • Fartsdempende tiltak i Grefsenkollveien: Styret har, sammen med styrene i de andre borettslagene og sameiene rundt oss, fått gjennomslag for at det skal gjøres tiltak for å redusere farten i Grefsenkollveien, bl.a. fartsdumper og fotgjengerfelt. Mer info kommer etter hvert.
  • Det er besluttet å montere takrenner under alle balkonger som har noen under seg.
  • Ny utomhusplan under planlegging
  • Styret vurderer om solcellepanel er noe for oss. For øyeblikket er det ugunstig for borettslag med flere bygninger, men vi forventer at Stortinget/Regjeringen vil endre denne bestemmelsen og vi vil fortsette følge denne saken utover våren.
  • Prosjektet med hev & senkbare levegger; det har vært litt liten respons og det vil bli dyrt. Styret vil derfor fremme saken til debatt og avstemning på Generalforsamlingen i april for endelig avgjørelse der
  • Ellers arbeider styret med budsjett og årsavslutning, samt planlegging av årets generalforsamling i april. Vi håper smittesituasjonen tilsier at det blir mulig å gjennomføre den med fysisk fremmøte.