Her er litt om hva vi i styret arbeider med for tiden.

Vi hadde styremøte 17.04.2023, og hovedoppgavene nå er forberedelser til Generalforsamling og Beboermøte den 23.mai. Mange av sakene vi tidligere har informert om som fortsatt er under arbeid, og det vil de være en god stund fremover.

  • I disse dager gjennomgår vi tilbudene på renoveringen/utvidelsen av sykkelboden, slik at vi har et forslag klart til Generalforsmalingen.
  • Utomhusplanen er fortsatt under arbeid og ses i relasjon til utvidelsen av sykkelboden.
  • Fukt- og vanninntrengning i garasjeanlegget, her jobber styret med tiltak for å utbedre dette.
  • Vi vurderer økt/oppgradert ladekapasitet og har innhentet priser på dette.
  • Vi jobber fortsatt med å klargjøre hva som ligger under borettslagets vedlikeholdsplikt og hva den enkelte andelseier er ansvarlig for. Dette er med bakgrunn i spørsmål fra enkelte beboere som har etterlyst en klar grenseoppgang i enkelte slike saker.
  • Vurdering av ulike lås- og nøkkelsystemer er fortsatt under arbeid. Vi skal på befaring hos et par borettslag som har ulike nye og moderne løsninger.
  • Styret venter på USBL nye portalløsning før vi går videre med denne saken, da Websiden og portalløsningen henger sammen. Dette er som tidligere nevnt et omfattende arbeid som vi vil bruke en del tid på.

                                                                             * * *

Ellers oppfordrer vi alle beboere som ikke mottar epost fra oss om å sjekke at epostadressen som ligger på «min side» på USBL sin portal er korrekt. Det er der vi laster ned epostadressene for hver utsendelse, og dessverre får vi flere returer etter hver utsendelse.