Her er litt om hva vi i styret arbeider med for tiden.

  • Takrenneprosjektet er straks ferdig, det vil si at det nå er montert takrenner under alle balkonger som har  platting/balkong under seg. 
  • Styret jobber fortsatt meden rekke saker, kan nevne utvidet sykkelparkering, mulighet for solcellepaneler, utomhusplan, for å nevne noen.
  • Styret har behandlet en rekke saker som angår enkeltbeboere – det gjelder godkjenning av nye andelseiere, forsikringssaker, samt å besvare ulike henvendelser.
  • Ellers fortsetter arbeidet med å avslutte regnskap for 2021 og å følge opp budsjett for 2022. I tillegg forbereder vi  generalforsamlingen som avholdes i Sameiestua hos vår nabo i Grefsenkollveien 12, tirsdag 5.april kl. 18:00. En generalforsamling har en rekke formelle krav som vi må forholde oss til, men når disse sakene er gjennomgått og vedtatt, går vi over til et mer uformelt beboermøte. Invitasjon med agenda og årsmelding sendes ut medio mars. Vi tar gjerne imot innspill til saker vi kan diskutere på beboermøtet.

Med vennlig hilsen styret