Vi hadde styremøte 14.02.2024, og her er en kort oppsummering.

Årets generalforsamling

Vi jobber med å forberede generalforsamlingen tirsdag 19.mars. I januar la vi ut og sendte ut informasjon om at de som hadde saker de ville ta opp på Generalforsamlingen måtte sende oss disse, og vi jobber nå med gjennomgang og forberedelse. Vi sendte også ut en kartleggingsundersøkelse om behov/ønsker for utvidelse av sykkelbod.  

Vi minner om at Generalforsamlingen er 19.mars klokken 18:00, i Sameiestua i Grefsenkollveien 12D.

 Vedlikehold av garasjeanlegget

Styret utredet i 2023 behov og løsning for å ta vare på garasjeanlegget vårt sett opp mot de vannmengder som til tider samler seg. Vi innhentet flere tilbud og har engasjert Alt i Asfalt AS til å utføre jobben. Denne jobben nærmer seg nå sluttført.

 

Vårdugnad

Foreløpig dato er satt til torsdag 25.april.

Vurdering av portalløsning

Styret jobber fortsatt med å finne frem til en bedre og mer funksjonell digital kommunikasjonsløsning i borettslaget.

Hver eier kan selv melde forsikringsskader via Bonabo

Nå kan eier sende inn skademelding fra Min side/Bonabo. Usbl lanserte i desember 2023 en nyhet for å effektivisere og forenkle håndteringen av forsikringsskade. Med lanseringen av et nytt digitalt skademeldingsskjema i Bonabo, introduserte vi en praktisk løsning som gjør det enklere for styret å rapportere skader og for Usbl å håndtere prosessen videre. Som en forlengelse av dette lanseres nå muligheten for at eier kan melde skade tilknyttet egen bolig fra «Min side» samt at de kan se forsikringssaker tilknyttet egen bolig inntil 5 år tilbake i tid.
Utvidelsen av det digitale skademeldingsskjemaet gir eier av bolig muligheten til å rapportere forsikringsskader tilknyttet sin egen eide bolig direkte fra «Min side» til Styret i borettslaget, som deretter videresender til USBL . Dette gir eier en rask og effektiv måte å dokumentere skader på, samtidig som det reduserer behovet for manuell innsamling av informasjon.