• Vi jobber med å vurdere/velge leverandør av Internett & TV avtalen for de neste årene, en beslutning er forventet i løpet av høsten
  • Jobben med å få digitalisert alle plantegningene for Grefsenlyst er nå fullført.
  • Styret jobber også med å få på plass en utomhusplan, en plan for sykkelparkering og en vedlikeholdsplan. Alle oppgavene er under arbeid.
  • Vi vurderer nytt låsesystem for å sikre oss bedre mot innbrudd, nå jobber vi med å innhente tilbud på hva som finnes i markedet.
  • Vi har nylig inngått avtaler om en oppgradering av varslingsanleggene våre, i all hovedsak er dette fordi 3G nettet fases ut og programvare for heiser, brannalarm mm må oppdateres til å kjøre 4G
  • Flere oppgaver etter beboermøte er fortsatt under arbeid, en av dem er vurderingen av ladekapasitet. Dette er et omfattende arbeid, vi jobber med saken og kommer med ytterligere informasjon utover høsten.