Her er en kort oppsummering fra styremøte mandag 3.juni

Utbedring/reparasjon av sykkelboden

Da er sykkelboden ferdig utbedret og reparert. I tillegg til å bytte ut en del råtne bord har vi fått fjernet den ene døren, den på midten. Det gir noen flere plasser.

Utomhusplan

Vi har fått innspill fra beboere om ulike ønsker/forslag til hva som kan gjøres med ute. Vi tar forslagene/ønskene med inn i ny Utomhus planlegging som vi starter rett over sommeren. erstattet med gress.

Sommerfest & 15.års jubileum

Styret jobber med å forberede festen den 23.august. Husk å meld deg på. Kan gjøres på skjema som er lagt i alle postkasser eller elektronisk på Bonabo/Min side.

 

Ladepris i kommende periode

Styret har besluttet å beholde ladeprisen på kr 1,50 pr kWt. For perioden 01.07.24-31.12.24.

   

God sommer hilsen fra oss i styret!