Her er litt om hva vi i styret arbeider med for tiden.

Vi hadde styremøte 10.05.2023, og hovedoppgaven var fortsatt å forberede til Generalforsamling og Beboermøte den 23.mai. Mange av sakene vi tidligere har informert om er fortsatt er under arbeid. 

  • Torsdag 11.mai ble det avholdt dugnad. Styret beklager kort varslingsfrist, men takker for godt oppmøte og gjennomførte arbeidsoppgaver.
  • Vi jobber fortsatt med å klargjøre hva som ligger under borettslagets vedlikeholdsplikt og hva den enkelte andelseier er ansvarlig for. Fra nå vil vi hver måned komme med et viktig vedlikeholds tips til alle beboerne.
  • USBL har sagt at den nye portalløsning skal være klar i august, vi gleder oss til å se hva de har fått til, før vi vurderer hva vi vil gjøre videre i forhold til Websiden og portalløsningen.
  • Sommerfest – hold av fredag 25.august, da blir det igjen fest for store og små Grefsenlyst beboere. Invitasjon sendes ut om kort tid.

Beboermøtet 23.mai

Etter gjennomført Generalforsamling var ordet fritt, og det kom mange gode spørsmål, forslag og tips til en rekke saker og ting hos oss på Grefsenlyst. En del av det som ble tatt opp er saker styret vil jobbe videre med. Tips fra Frode vil også legges ut.

Utelamper. Mange av de hvite utelampene som er montert på veggene går i stykker og samme type lamper er ikke lenger å få tak. Videre bør det skiftes til LED pærer pga bestemmelser om dette. Vi bør unngå at det blir ulike lamper overalt, derfor vil styret ta tak i denne saken og komme med informasjon/anbefalinger om hva som kan gjøres/vil bli gjort.

Flere av ytterveggene i tre er veldig tørre og flasser maling. Styret vil sjekke ut dette.

Det skal ligge grus langs kanten mellom husene og gresset, det ble sagt at dette mangler. Styret sjekker det opp.

Det kom ønsker om å male inngangspartiene i en ny farge, lage noen hyggeligere bedd, legge kantstein i stedet for hvitt beslag. Dette er forslag styret vil ta med i trinn 2 av Utomhusplanen.

Med vennlig hilsen

Styret