Her er litt om hva vi i styret arbeider med for tiden.

Vi avholdt styremøte mandag 06.mai, og her er en kort oppsummering

Årets vårdugnad

Vårdugnaden ble avholdt torsdag 25.april. Det var som alltid godt fremmøte og alt av planlagte aktiviteter ble utført. Koselig med litt mat og drikke etter at jobben var gjort.

Vi leide inn en container, og den ble fylt opp i løpet av 2-3 dager, vellykket.

Brannslange og/eller brannslukningsapparat

Det er mange i borettslaget som har erstattet brannslangene i kjøkkenskapet med brannslukningsapparater. Disse er den enkelte beboer ansvar, det betyr vedlikeholdsplikt. Vi minner derfor om at brannslukningsapparater må snus en gang hvert år, og byttes ut hvert 10.end år.


Rydde sykkelboden
Vi har undersøkt og fått aksept fra juridisk avdeling i USBL om at vår praksis med å fjerne umerkede sykler er helt ok.
Vi vil derfor gjennomføre en ny runde hvor alle beboere med sykler bes merke disse med navn, leil.nr samt med teksten «mai 2024» innen 1. juni 2024. Det kommer en egen epost / oppslag om dette også

 

Utomhusplan - hva nå?
Selv om en utvidelse av sykkelboden ble nedstemt på årets Generalforsamling, vil styret bruke høste til å se på en ny Utomhusplan. Det er flere ting som trengs å gjøres noe med. Allerede nå vil vi skifte sand i den ene av sandkassene og fjerne den mellom B og C da den sjelden eller aldri er i bruk. Plassen der vil bli erstattet med gress.

Beising av enkelte av trefasadene
Befaring er gjennomført, tre av disse trenger beising og arbeidet vil bli gjennomført i løpet av høsten.

Sommerfest & 15.års jubileum

Som vi nevnte på beboermøte i april så vil vi arrangere en fest fredag 23.august, så hold av datoen. En egen invitasjon til festen sendes ut om kort tid.

 

Med vennlig hilsen

Styret