Her er litt om hva vi i styret arbeider med for tiden.

Vi har hatt to styremøter så langt i 2023 og det jobbes med flere saker.

  • Vi jobber med å forberede Generalforsamlingen og Beboermøte den 23.mai
  • Plan & Bygg har godkjent utvidelsen av sykkelboden, og nå arbeider vi med å lage et relevant tilbudsgrunnlag, som vil bli sendt ut til 2-3 entreprenører.
  • Utomhusplanen er fortsatt under arbeid og ses i relasjon til utvidelsen av sykkelboden.
  • Fukt- og vanninntrengning i garasjeanlegget, her jobber styret med tiltak for å utbedre dette.
  • Det har vært en del problemer med glatt parkeringsplass og glatte gangveier. Vi har ikke vært fornøyde med strøingen til Bygårdsservice og har derfor anskaffet to strøkasser med singel. En er plassert ved bommen og en ved A-blokka/søppelkassene.
  • Vi jobber også med å klargjøre hva som ligger under borettslagets vedlikeholdsplikt og hva den enkelte andelseier er ansvarlig for. Dette er med bakgrunn i spørsmål fra enkelte beboere som har etterlyst en klar grenseoppgang i enkelte slike saker.
  • Vurdering av ulike lås- og nøkkelsystemer er fortsatt under arbeid. Vi skal på befaring hos et par borettslag som har ulike nye og moderne løsninger.
  • Vi jobber fortsatt med en forbedret webside enn hva vi har i dag. Dette er et stort pågående arbeid som vi ser for oss å presentere om noen måneder.

 

Med vennlig hilsen

oss i Styret