Årets generalforsamling

Generalforsamlingen ble avholdt tirsdag 19.mars. Protokollen og sakspapirer finner du på www.bonabo.no , så logger du inn på «Min Side» der finner du alt av relevante dokumenter.

Se epost for mer info.

Beboermøte

Etter gjennomført generalforsamling hadde vi et beboermøte. Der kom det mange gode forslag, og vi gikk gjennom alle på vårt styremøte i april.

Vi avholdt styremøte 10.04.2024, og her er en kort oppsummering.

Vask av garasjeanlegget mandag 22.april fra 08:00-14:00

Alle kjøretøy og gjenstander som opptar plass på gulvet må fjernes før rengjøringen starter.

 Vårdugnad, torsdag 25.april kl 17:00

Arbeidslister blir hengt opp. Det blir servering av drikke, pølser & is etter at jobben er gjort.

Container er bestilt til torsdag 25.april

På beboermøtet kom det et ønske om at det årlig burde leies inn en container. Det støtter vi i styret og den kommer 25.april og blir stående et par dager eller til den blir full.

Ny digital løsning for gjesteparkeringen vår

Vi vil innføre en digital parkeringsløsning for våre gjesteparkeringsplasser. Vi vil en god stund fremover tillate dobbel løsning, dvs de som foretrekker parkeringskort kan benytte det også.

Om Bonabo løsningen til USBL

Styret kan sende sms fra denne løsningen og det vil vi gjøre for å minne om / varsle om ulike hendelser.

Vedlikehold av sykkelbod

Det blir ingen utvidelse av sykkelboden, men noe vedlikehold er nødvendig og det vil starte om kort tid.

 

Maling av de brune veggene

Styret vil gå over alle vegger og igangsette arbeid der det trenges i løpet våren/sommeren. Det samme med de vinduskarmene som flasser.

Øvrige punkter/forslag fra Beboermøtet

Det er for mye vann på enkelte av parkeringsplassene i garasjen. Styret vil undersøke hvordan dette kan endres.

Det kom opp et forslag om å bytte utelamper. Vi har fortsatt en del utelamper på lager, slik at vi kan skifte de som er defekte. De fleste lampene virker og det vil påføre borettslaget unødvendige store kostnader å bytte velfungerende lamper, så styret sin beslutning er at vi avventer dette til det blir et konkret behov. 

Det kom opp et ønske om å bytte de hvite beslagene for å forskjønne inngangspartiene. Styret vil ta dette med i en ny utomhusplan.

Gatebelysning/stolpen nede ved barnehagen er helt skeiv, styret ser på hvordan dette kan fikses.

Noen hevdet at skiltet ved innkjøringen til 12, 14 og 16 er plassert feil, det har vært plassert slik siden 2010, men styret sjekker om det medfører riktighet. 

Styret har vært i kontakt angående for dårlig rengjøring. Rene Trapper har lovet å forbedre kvaliteten og at det skyldes vikarer.

E-post er en viktig kommunikasjonskanal, styret henstiller til alle beboere om å holde sine e-post adresser på Min Side hos USBL oppdaterte, samt selv slette de som er feil. Styret vil minne dem som har e-post adresser som feiler om dette på sms.

Med vennlig hilsen

Styret