Vi hadde styremøte i går 07.11.2022, hovedoppgaven nå er budsjettet for 2023. Ellers er det mange av sakene vi tidligere har informert om som fortsatt er under arbeid, og det vil de være en god stund fremover.

  • Budsjett 2023 var hovedoppgaven på gårsdagens styremøte
  • Utomhusplan og utvidelse av sykkelboden er under arbeid. Søknad til Plan & Bygg er sendt inn.
  • Vi jobber med å få vurdert muligheten for solcellepaneler på Grefsenlyst.
  • Vedlikeholdsplan for Grefsenlyst er under arbeid. Vi jobber også med en klargjøring av hva som er borettslagets vedlikeholdsplikt og hva den enkelte andelseier er ansvarlig for.
  • Vurdering av ulike lås- og nøkkelsystemer er fortsatt under arbeid.
  • Vi jobber fortsatt med en forbedret webside enn hva vi har i dag. Dette er et stort pågående arbeid som vi ser for oss å presentere om noen måneder.

 

Konsumprisindeksen steg med 7,5 % fra oktober 2021 til oktober 2022. 

For å holde tritt med kostnadsutviklingen på tjenestene Grefsenlyst brl. kjøper, øker felleskostnadene med 7,5 % fra 01.01.23. Dette gjelder ordinære felleskostnader og garasjeleie, men ikke renter og avdrag.