Her er litt om hva vi i styret arbeider med for tiden.

 • Utomhusplan og utvidelse av sykkelboden er under arbeid. For tiden jobbes det med å få sendt inn og få godkjent en ny sykkelbod hos Plan & Bygg.
 • Vi jobber med å få vurdert muligheten for solcellepaneler på Grefsenlyst.
 • Vedlikeholdsplan for Grefsenlyst er under arbeid. Vi jobber også med en klargjøring av hva som er borettslagets vedlikeholdsplikt og hva den enkelte andelseier er ansvarlig for.
 • Vurdering av ulike lås- og nøkkelsystemer er fortsatt under arbeid.
 • Vi jobber fortsatt med en forbedret webside enn den vi har i dag. Dette er et stort pågående arbeid som vi ser for oss å presentere om noen måneder.
 • Budsjettet for 2023 er under arbeid.
 • Hev & Senk levegger til balkongene. Grefsenlyst borettslag vedtok på generalforsamling i 2021 å tillate montering av hev & senk levegg i glass på verandaer i borettslaget. Det ble hentet inn ulike tilbud, og det ble montert en demonstrasjonsmodell slik at man kunne se nærmere på innretningen. På generalforsamlingen i 2022 ble vedtaket utvidet til å gjelde hjørneløsninger.

  Oppslutning har vært relativt liten og det skyldes sannsynligvis pris. Styret har gjort noen forsøk på å innhente flere/andre tilbud, men har nå kommet frem til at man vil legge saken til side.

  Årsaken til dette er at styret er bekymret for flere aspekter rundt montering, fremtidig vedlikeholdsansvar, ansvarsfordeling ved skader på glassfasader i verandaveggene, støy/slamring ved vind/uvær, løpende renhold av både ettermontert løsning og verandaens glassvegger, og tilgjengelighet på lik modell i årene fremover (fordi dette vil gi ulike løsninger som visuelt fremstår som rotete).

Siden oppslutningen blant beboerne er så lav så har styret besluttet at vi ikke fortsetter arbeidet med denne balkongløsningen.

 • Bråk fra barnehagen utenom åpningstidene. Det viser seg at en stor gruppe speiderne fra motsatt side av veien kom seg inn i barnehagen og bråkte ganske mye. De ble bedt om å forlate området og de gjorde det. Styret tar kontakt med speiderarrangøren og ber dem informere/passe på at dette ikke skjer igjen.