Her er litt om hva vi i styret arbeider med for tiden.

  • Vi har som dere vet jobbet med å velge leverandør av Internett & TV avtalen for de neste årene.

Det har vært en stor jobb og styret har fattet en beslutning om å ikke installere fiber på Grefsenlyst på nåværende tidspunkt. Bakgrunnen er kort fortalt en helhetsvurdering der vi har tatt hensyn til beboere sitt primærbehov.

Vi vil benytte eksisterende kabelanlegg der vi vil få levert nytt og oppgradert utstyr til hver leilighet (modem, trådløs router og TV-boks). Videre går vi over til en annen type fleksibel abonnementsløsning der hver leilighet får tildelt 260 poeng som kan benyttes individuelt for å dekke hvert enkelt sitt behov for å skaffe tilleggstjenester utover standardpakken. I praksis kan man benytte alle sine poeng til å kjøpe høyere bredbåndshastighet, mens naboen din kan bruke poengene til f.eks. å kjøpe en grunnpakke TV-kanaler/strømmetjenester og litt bredbånd. Dersom 260 poeng ikke er tilstrekkelig for ditt behov har hver enkelt mulighet for å kjøpe flere poeng til bruk på TV/bredbånd. I dag er jo alle tvunget til å ha grunnpakke på TV og 100 Mb Bredbånd. I fremtiden blir valget opp til den enkelte.

Vi har laget en mer utdypende forklaring som sendes som vedlegg i epost.

  • Jobben med utomhusplan, en plan for sykkelparkering/sykkelbod samt en vedlikeholdsplan er under arbeid og vil fortsette fremover.
  • Jobben med å vurdere om et nytt låsesystem kan sikre oss bedre mot innbrudd, pågår fortsatt. Vi innhenter tilbud og referanser på hva som finnes i markedet.
  • Flere oppgaver etter beboermøte er fortsatt under arbeid, en av dem er vurderingen av ladekapasitet. Styret har mener at dette ikke er en hastesak, da det foreløpig lades uten innmeldte problemer. Kostnadene ved oppgradering av ladeanlegget er meget høye, så dette vil uansett gå ut over styrets mandat. Styret vil derfor legge frem saken på generalforsamlingen våren 2023, så tar vi beslutning da. 
  • En annen oppgave som vi vil jobbe med fremover er en forbedret Web-side
  • I tillegg til en rekke småsaker ser vi nå på dette med vanninntrenging i garasjeanlegget/kjelleren ved store nedbørsmengder, og om det er noe som kan gjøres for å unngå skader.
  • Hvis du ikke mottar epost fra oss om denne saken, så bør du gå inn på https://www.usbl.no/min-side og oppdatere epostadressen din, det er her vi henter den. Ser at noen beboere mangler epostadresse, videre bør noen oppdatere sin da vi får endel i retur.

Med vennlig hilsen

oss i Styret