Vi hadde styremøte 20.09.2023, og her er en kort oppsummering

 • Prosjekt «Ny Sykkelbod», det er fortsatt flere avklaringer vi jobber med.
 • Første oppdatering av USBL sin nye portalløsning er klar, vi er foreløpig ikke imponert. Vi vurderer om den tilfredsstiller våre behov og karv til en portalløsning. Vi kommer tilbake med mer info om dette.
 • Sommerfesten ble gjennomført som planlagt og været ble ganske OK. Vi opplevde at både store og små, unge og litt eldre var veldige fornøyde. Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger. Det blir ny fest neste år, da har vi 15 års jubileum.
 • Hva har skjedd med saken om hev- og senkbare levegger siden Generalforsamlingen? Styret har arbeidet med saken i flere styremøter. Basert på borettslagets vedtekter, tidligere saker behandlet av styret, vedtak i ulike Generalforsamlinger samt Plan- og Bygningsetatens bestemmelser kommet frem til følgende føringer:
  • Vedtaket gir tillatelse til å montere en side- eller hjørneløsning. Sideløsningen vil dekke kortvegg; hjørneløsningen vil i tillegg strekke seg rundt nærmeste hjørne inn på langvegg frem til første sprosse (ca. 1 meter). 
  • Det er den enkelte andelseier som kjøper løsningen, og som er ansvarlig for at montering skjer av leverandør innenfor de regler som er gitt.
  • Sprosser skal tilpasses de eksisterende sprosser, det vil si i flukt med, med samme avstand og med samme farge på sprossene som dagens løsninger.
  • Materialer (glass, metall) skal være lik av utforming/utseende som balkongene i borettslaget ellers.
  • Veggen skal festes i betongdekket. Høyden på nedfelt levegg skal være lik høyden på dagens balkong. Oppslått høyde skal ikke strekke seg over 1,75. Glass og sprosse skal være SINTEF-godkjent.
  • Modulene må kunne fraktes opp i heis inne i bygget, slik at man unngår bruk av utvendig løftekran med risiko for skader på beplantning/vegetasjon.
  • Eier er ansvarlig for senere renhold, vedlikehold og eventuelle utskiftinger for egen kostnad.
  • Styret har gjort undersøkelser i markedet, og har godkjent å benytte leverandøren Scandic. Firmaet er en norsk bedrift med produksjonsbase på Gjøvik.
  • Godkjent leverandør Scandic er kjent med og forplikter seg til å følge de føringer som er gitt av GF, styret, vedtekter, borettslagets ønsker om lik utforming og samsvar i farge/materialer/utseende for ettermonterte tiltak i borettslaget, samt Plan- og Bygningsetatens bestemmelser om fasadeendring.
 • For mer info se https://www.scandicmarkiser.no/vindskjerming/
 • Ellers er en av høstens store arbeidsoppgaver for styret, budsjettet for 2024, og det arbeidet er i gang nå.

 

Med vennlig hilsen

Styret