Det er ikke lov å oppbevare gassbeholdere til grill o.l. i kjellerbodene. Bakgrunnen er eksplosjonsfare dersom beholderne lekker gass. Beholderne kan i stedet lagres på verandaene, men må ikke utsettes for direkte sollys.