Sak 1 - Informasjon/kommunikasjon

Det var et uttrykt ønske om å gjøre historiske innkallinger og protokoller lett tilgjengelig, fortrinnsvis uten pålogging noe sted. Styret vil jobbe med en bedre oversikt og et bedre arkiv på hjemmesiden vår slik at informasjonen blir lettere tilgjengelig.
Info vil fra nå av sendes ut på e-post til dem som har samtykket til digital kommunikasjon, vi vil bruke "blindkopi" slik at den enkelte beboers epost adresse ikke publiseres til alle. I tillegg vil oppslag på tavlene i oppgangene, samt hjemmesiden vår også brukes. Det kom også opp et spørsmål om det var mulig å gjøre det lettere å finne ut om boliger i Grefsenlyst er til salgs og hva som gjelder vedr. forkjøpsrett. Styret vil undersøke dette.

Sak 2 - Bildeling

Laber interesse for dette nå.

Sak 3 - Øke kapasiteten på ladeanlegget til elbil
Styret ble bedt om å utrede behovet for en kapasitetsøkning på lading av elbiler og hva det eventuelt vil koste, slik at dette kan legges frem på neste ordinære generalforsamling i 2023.

Sak 4 - Internett og TV

Borettslaget avtale med Telenor utløper ved årsskiftet. Mads informerte om mulighetene og at vi kommer tilbake med løsning etter hvert og i god tid før årsskiftet.

Sak 5 - Sommerfest

Sommerfest er planlagt til 26. august. Hold av datoen.

Sak 6 - Forslag om bedre lys i enkelte kjellerbodene.
Styret ble bedt om å kartlegge interessen. Ved forrige runde for 3-4 år siden var det kun en beboer som fikk lys installert, prisen den gang var kr 4 200 og det avholdt nok de fleste fra installasjonen. Det kom også oppet forslag om at man kunne kjøpe batterilykter på Clas Ohlsson til noen hundrelapper.
Styret kartlegger.

Sak 7 - Vårdugnad

Vi minnet om dugnaden som avholdes den 10.mai kl 17:00 hvis været er OK.

Med vennlig hilsen styret