Det er veldig hyggelig med husdyr, men ikke med husdyr som gjør fra seg der vi bor og oppholder oss. Vi vil derfor gjenta, det er IKKE lov å lufte hunder på fellesområdene, dvs for at de skal gjøre fra seg. Det er heller ikke lov å la katter gå løs på fellesområdene. Noen av våre beboere er ganske sjenert og oppgitt over hundeiere som benytter hekkene omkring plattingene deres til tissested. Vi ber derfor om at denne type lufting stoppes umiddelbart.