Med utgangspunkt i at alarmen ugrunnet gikk flere ganger på mandag har styret vært i kontakt med Elotec som er ansvarlige for vårt brannvarslingsanlegg. De har vært her og flere feil er utbedret, også dette med varslingen til brannvesenet, som sviktet. Fortsatt gjenstår det noen feil, det gjelder blant annet lukking av branndører i D og E. De gjenstående feilene vil bli reparert onsdag 19.08.20, da vil det også bli testing av anlegget, noe som medfører alarmstøy. Test vil som nevnt skje i perioden onsdag 19.08.20 mellom 08:30-14:30, og ingen må røre brannpanelene i det tidsrommet testingen pågår.