Etter en nøye vurdering av kost vs. nytte har Grefsenlyst Borettslag gått til anskaffelse av robotklippere som skal erstatte våre manuelle innleide vaktmestertjenester når det gjelder klipping av gress. I nærmeste fremtid vil utvalgte planter og mindre trær/busker bli gravd opp/fjernet og/eller flyttet til andre steder på eiendommen. Dette for å gi plass til robotklipperen for at den skal komme seg frem på området vårt. 

Robotklipperen(e) vil klippe ca. 90 % av våre plenareal. Det blir kjøpt inn batteridrevet utstyr som f.eks hekksaks og gresstrimmer som gjør at alle beboere på eget initiativ kan bidra med egeninnsats for å stusse kanter og hekker der det vil være behov for dette. Styret mener at plenen med dette vil bli jevnere klippet og forhåpentligvis holde seg penere. Videre ligger det en økonomisk besparelse for borettslaget over tid. Styret vil etter hvert informere mer i forhold til rutiner for klipping mm.