Det er på tide å frigjøre plass i sykkelboden og rydde bort sykler som ikke benyttes. Vi trenger sårt de få plassene vi har.

Vi utfordrer derfor alle sammen til å tenke over om de virkelig har behov for sykkelplassen som de benytter.

  •  Vil du noen gang få bruk for barnesykkelen til barnet ditt, som nå er blitt ungdom/voksen?
  •  Vil du noen gang få bruk for sykkelen din som allerede har stått i mange år uten f.eks luft i dekkene?
  •  Har du kjøpt deg el-sykkel og glemt at du også har andre sykler i sykkelboden som du ikke lenger benytter?

Alle må merke sykkelen sin. Sykler som ikke er merket med navn/leil.nr + teksten «mai 2021» innen 1. juni 2021,
vil bli gitt bort til et godt formål!

 Styret
08.05.2021