Saker som ble behandlet på styremøtet 12.4.2018;


1) Styret tar seg av oppfølging av brannøvelsen. Oppmøtet viser at beboerne bryr seg om borettslaget.

2) Siste forberedelser til årsmøtet f.k. mandag kl. 18:00

3) Behandling av to forsikringssaker.