Styret har besluttet å samle noen saker fra hvert styremøte for publisering på grefsenlyst.no.

Følgende saker ble behandlet den 13.3.:

1) Forberedelser til generalforsamling (16. april kl. 18:00). Egen innkalling kommer.
Gjennomgang av årsregnskap og innkomne forslag.

2) Behandling av beboerklage

3) Godkjent søknad til innsetting av vindu i bygg C

4) Vurdert å bytte vaskefirma

5) Dato for brannøvelse, tor. 12. apr. 18:00

6) Dugnad ons. 2. mai kl. 18