• Utskiftning av callinganlegget/svarapparater. Viktig at Hoel Elektro får tilgang til alle leiligheter i uke 22, 31.mai-4.juni. Vi informerer på alle flater.
  • Fugleskremsel. En del beboere har fått mye uønsket besøk av skjærer. Styret tester om det virker og hva det vil koste å sette opp fugleskremsel på takene i borettslaget.
  • Siste forberedelser til vår digitale Generalforsamling juni 2021
  • Sikring av bodene. Vi venter fortsatt på noen deler, selve forsterkingen av dørene er på plass, men vi mangler 3 dørpumper før sikringsarbeidet er helt ferdig.
  • Skråningen. I år vil vi ikke klippe skråningen, vi vil forsøke å lage en blomstereng ved å la skråningen gro nå i sommer, dette er et tiltak som kan fremme bestanden av ulike insekter og som kan gi oss diverse tilskudd. Vi evaluerer til høsten, videre vurderer vi tiltak for 2022. Vi ser for oss at det må avholdes dugnader høst og vår for at det ikke skal gro helt vilt. Vi vil også søke ulike etater om tilskudd for vår humle- og bie vennlige skråning i 2022.
  • Nabovarsel fra Grefsenkollveien 8 D. Styret har mottatt ovennevnte varsel via Altinn. Informasjon er hengt opp på tavlene og lagt ut på weben. Dersom noen vil klage, vil styre formidle dette.
  • Diverse innmeldte saker fra beboere